Foreningens formål er at udbrede kendskabet til og interessen for arkitektoniske og kulturhistoriske værdier i bygninger, bybilleder og landskaber i Mariagerfjord Kommune, der er en af landets 13 Kulturarvskommuner. Vi har en enestående natur, flere unikke kulturmiljøer og mange enkeltstående bygningsværker af meget høj kvalitet. Fælles for disse kvaliteter er, at vi skal værne om dem. BY og LAND Mariagerfjord ønsker at samle og inspirere kommunens borgere til denne opgave. Se vedtægter her.

Meld dig ind i foreningen og deltag  arbejdet!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

På grund af Coronasituationen er der endnu ikke planlagt arrangementer i 2021. Men vi regner med at kunne holde et arrangement sidst på foråret - ultimo maj/primo juni. Nærmere information kommer i medlemsbladet, der udsendes ultimo januar/primo februar.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 ARRANGEMENTER

AFLYST PGA CORONASITUATIONEN

GENERALFORSAMLING 

TIRSDAG DEN 10 MARTS KL 19-21

Kl. 19-20 Spot på Blåkilde. Arkitekt og byplanlægger, Marianne Rønnow Markussen, CFBO, præsenterer nogle af fokusområderne i Blåkildeprojektet.
Ikke-medlemmer kr. 25. Tilmelding med navn skal ske på byoglandmf@outlook.dk senest 8. marts. Maks 100 deltagere.

Kl. 20-21 Generalforsamling iht vedtægterne. Der bydes på kaffe og kage.

 

AFLYST PGA CORONASITUATIONEN

BESØG PÅ HÅNDVÆRKSMUSEET

Tirsdag den 31. marts kl. 19-20.30. Håndværksmuseet Randers, Lille Rosengård 16, 8900 Randers. 

Pris kr. 40 inkl. kaffe/kage

Her kan vi opleve et antal komplette værksteder bemandet med pensionerede håndværkere. De fortæller om gamle håndværk smed, kobbersmed, bøssemager, optiker, urmager, dame og herrefrisør, fotograf, fremstilling af reb, guldsmed, skiltemaler, stukkatør, murer, bogtryk, bødker, sadelmager, o.a.
Man sørger selv for transport, og vi mødes ved indgangen til museet.

Medlemsblad 2. 2020 er udkommet.

Læs spændende artikel om renovering af Bies Have i Hobro