Foreningens formål er at udbrede kendskabet til og interessen for arkitektoniske og kulturhistoriske værdier i bygninger, bybilleder og landskaber i Mariagerfjord Kommune, der er en af landets 13 Kulturarvskommuner. Vi har en enestående natur, flere unikke kulturmiljøer og mange enkeltstående bygningsværker af meget høj kvalitet. Fælles for disse kvaliteter er, at vi skal værne om dem. BY og LAND Mariagerfjord ønsker at samle og inspirere kommunens borgere til denne opgave.

Meld dig ind i foreningen og deltag  arbejdet!

 

Med byerne forrest - hør om MFKs strategiplan

Mariagerfjord Kommunes planchef Allan Hassing vil gennemgå kommunens strategiplan. De fire største byer og Kattegatkysten skal være udviklingsdynamoer for vores lokale områder. Ved at udvikle de allerede eksisterende kvaliteter vil kommunen i tæt dialog med borgerne arbejde for, at det skal være attraktivt at bo og arbejde ved Danmarks smukkeste fjord.  

Onsdag den 29. marts kl. 19.00 - 20.00. Hobro Bibliotek, den store sal. 

Gratis adgang for alle interesserede.

Husk generalforsamling!

Foreningens generalforsamling afholdes efter foredraget

Onsdag den 29. marts kl. 20.00 - 21.00. 

Hobro Bibliotek, Store sal.

Gratis adgang og kaffe/kage kun for medlemmer.

 

Bygningsbevaring i praksis

 

ved Torben Lindegaard

Onsdag d. 26. april kl. 19.00. 

Mariager Kloster, store sal.

Gratis adgang.

Kaffe og kage kr. 25