Medlemsskab kan tegnes hos 
Jørgen Borup Simonsen 
Vestbakken 45, 9550 Mariager
Tlf. 29708775
e-mail:
bjsiprivat@gmail.com

Kontingent:
Årligt person kr. 100
Årligt person inkl. bladet BY&LAND kr. 210
Årligt firma kr. 200
Årligt firma inkl. bladet BY&LAND kr. 310

 

Kontingent bedes indbetalt på konto med angivelse af navn og adresse:

Jutlander Bank A/S, Reg.nr. 9336 3365774187 eller
Østjydsk Bank A/S , Reg.nr. 7230 0001489554.

Bestyrelsen anmoder medlemmerne om at sende deres mailadresse og telefonnummer til kasseren Jørgen Simonsen på :

Mail: bjsiprivat@gmail.com.