Arrangementer i 2021 er indtil videre aflyst pga Corona-situationen. Vi håber at kunne afholde arrangementer og generalforsamling i efteråret.