Følg med i nyheder og baggrunde om arbejdet med bevaring af de arkitektonisk og kulturhistorisk værdifulde bygninger, landskaber og bymiljøer i Danmark på Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskulturs hjemmeside: http://byogland.dk

Fredede bygninger i Mariagerfjord Kommune: Se Kommuneatlas for Mariagerfjord: www.kulturarv.dk/fbb/sagvis.pub?sag=18263811

Kulturarvskommunen: Mariagerfjord Kommune anvendte kulturarvskommuneprojektet til at arbejde med kulturarv som en strategisk ressource i kommuneplanen og på den måde sikre, at Danmarks Smukkeste Fjord får en tydeligere fjordprofil både indadtil og udadtil. Til hjælp med dette fik kommunen udarbejdet et eneståendeog detaljeret Fjordatlas – Dejlig er fjorden over kommunens historie, natur og kulturarv. 

Havnens Venner: www.dinforening-mariagerfjord.dk/Havnens_Venner.html

Indsigelser fra By&Land Mariagerfjord kan ses på nedenstående links: